ROJNAMEY XEBAT 2010-05-25
Elî Husên Berpirsî leqî 10 bo Xebat: Parastinî asayîşî neteweyî û nîştimanî Kurdistan erkî hemû layekmane

Rêbazî partî û Barzanî Nemir rêbazêkî neteweyî û nîştîmaniye, boye xelkanêkî dûr le birway neteweyî û nîştîmanî partî be metirsî le ser xoyan dezanin û be hemû şêweyek hewlî dijayetî deden

Xebat: Mihemed Zengene

Le gel her peresendinêkî pozetîvaney rewşî Kurdistan le biware ciya ciyakanda nawe nawe çend dengêkî neşaz lêrew lewê deyanewê be her şêweyek bêt gurz le dijî her pêşkewtinêk biweşênin bo xizmetî meramêkî taybetî xoyan befîtî layenî derekî ke le berjewendî ew da niye Kurdistanêkî aram û pêşkewtû bêtedî. Yekemîn amancî ew denge neşazaneş Partî Demokratî Kurdistan û Serok Barzaniye, em reftareş bêguman lawazî û bê deselatî ew kesane nîşandedat ke xizmet û nokerî ewan bo dujminanî Kurdistane belam be dirêjayî mêjû selmênrawe bo take satêkîş xiyanet le Kurdistan bo hîç kesêk naçête ser û her kesêk ew rewte bigirêt le feşel ziyatir hîçî bo nabêt. Lem bareyewe Elî Husên Berpirsî leqî 10 le dîmaneyekî taybet be Xebat dûpatî dekatewe parastinî asayîşî neteweyî û nîştîmanî erkî hemû layekmane û tometbarkirdinî pêşwexte hîç xizmetêk be rewşî Kurdistan nakat.

çawerwanî kardanewey lem core dekira

Hêzî partî duway 64 sal û manewey bem şêweye weku hizbêkî xoşewîst û cemawerî be taybetî duway her du prosey helbijardinî Perlemanî Kurdistan le 2009/7/25 û helbijardinî encûmenî nuwêneranî Iraqî Federal le 2010-10 peyamêkî zînduwî xoşewîstî ew xelke bû bo hizbêk ke hemîşe Kurdayetî kirdote prensîpî karekanî û hemîşeş le ser em rêgeye derwat, Elî Husên Berpirsî Leqî 10 pêyî waye bêguman kardanewey lem core çawerwan dekira çunke cemawerî Kurdistan selmandî kê xoşewîste le lay ew.

Elî Husên gutî: Ême çawerwanman dekird bem şêweye hêriş bikirête ser partî û Serok Barzanî be taybetî duway helbijardinî Perlemanî Kurdistan û Serokayetî Herêmî Kurdistan duway ewey Serok Barzanî % 70 î dengî cemawerî bedesthêna, le layekî dîkeşewe le duwayîn helbijardinda partî jimareyekî zorî bedesthêna boye le her satêk çawerwanî ew kardaneweye dekira çunke ewan wayan dezanî newey êsta deng be partî nadat be biyanuwî ewey neweyekî tûreye.

Rêbazî partî û Barzanî rêbazêkî neteweyî û nîştîmaniye

Katêk Barzanî Nemir bo serxistinî Komarî Kurdistan le Mahabad le gel pêşmergekanî xoy kobowe, hemû layek belêniyan da be giyan fedayî bergirî le Kurdistan biken û yan Kurdistan yan nemaniyan kirde diruşmî xoyan bo xebatî Kurdayetiyan, her le ser em rêbazeş Barzanî Nemir Partî Demokratî Kurdistanî damezrand û Kurdayetî kirde prensîpî serekî xoy.

Berpirsî Leqî 10 dûpatî dekatewe hebûnî rêbazêkî lem core bêguman kesanêkî dûr lem prensîpane tûre dekat û wa dekat xawenî em rêbaze be metirsî le ser xoyan bizanin û gutî: Rêbazî partî û Barzanî Nemir rêbazêkî neteweyî û nîştîmaniye boye xelkanêkî dûr le birway neteweyî û nîştîmanî partî be metirsî le ser xoyan dezanin û be hemû şêweyek hewlî dijayetî deden be kokirdinewey rawboçûnî kesanêkî nêzîk lêyanewe û dirustkirdinî fezayek le fewza û aşûb û têkdanî seqamgîrî Kurdistan.

Pêşim waye ew reftaraney ewane deyken tenha be destî nawxoyî endam û layengiraniyan niye belku destî derekîşî le pişteweye.

Hewlêr bo hemû Kurdêk pîroze

Berpirsî Leqî 10 amajey beweda hemû şar û şaroçkekanî Kurdistan bo Kurd pîroz û xoşewîstin belam pîrozî Hewlêr lay hemû Kurdêk pîroziyekî taybete çunke Hewlêr qelay Kurdayetî û dilsozî nîştîmanî û neteweyiye bo hemû takêkî Kurd û hemû takêkî Kurdîş şanazî bew şare pir le ser berziye dekat.

Elî Husên gutî: Hemû şar û şaroçkekanî Kurdistan bo ême pîrozin û xoşewîstin, belam Hewlêr nawendêkî siyasî û neteweyî gewreye û emroş bowete senterêkî gewrey bazirganî û cimucolî roşinbîrî û siyasî û hemû Kurdêk le her 4 parçey Kurdistan û tenanet kesanî xeyre Kurdîş çawiyan le Hewlêre weku senterî biryarî siyasî Kurd û her takêkî Kurd ew şare be umêdî ayîndey Kurdistan dezanêt, pêşveçûn û bûjanewey Kurdistan le Hewlêrewe destpêdekat bo ye bêguman kesanêk ke biyanewê ezmûnî Kurdistan naşîrîn biken le yekemîn hengawiyanda le senterî biryarewe destpê deken û hewl deden le rêgey qise û buxtanekaniyan em şare naşîrîn biken û xelkekeşî be duwakewtû le qelem deden.

Leweş giringtir emro partî û yekêtî be pileyek raberayetî ezmûnî emroy siyasî Kurdistan deken û binkey serekî ew raberayetiyeş Hewlêre û Serokî Partî Demokratî Kurdistanîş emro Serokî Herêmî Kurdistane boye hengawe seretayiyekanî em ajaweyey deyanewê le Hewlêrewe destpê dekat.

Dûpatîşî dekemewe em reftare demêke planî bo daderêjrêt nek bo xoşewîstî Kurdistan belku le riq û kîneyan beramber be Hewlêr wek Ereb delêt: (La hiba bilî anima kirha bim'awiye).

Partî le medyay azad natirsê

Çaw netirsî yekêke lew sîfetaney partî le seretay dirust bûniyewe pêyî nasrawe û hemû layekîş şayedî ew sîfetaney partî deden û le hemû qonaxekanî mêjuwî xoyda partî çaw netirsane dakokî lesewabîte neteweyî û nîştîmaniyekanî Kurdistan kirduwe.

Boye katêk kesanêk delên partî le medyay ehlî detirsî zor le rastiyewe dûre çunke wa diyare ewan hêşta partî nanasin.

Elî Husên cext le ser hebûnî azadiyekî tewaw bo medya dekat be dûr le her sansorêkî hizbî û hikûmey û dûpatîdekatewe partî hemîşe bergirî le medyay azad kirduwe û berdewam yarmetîderî pêşkewtinî medyayiye.

Elî Husên gutî: Weku kadîrêkî partî qena'etim waye pêwîste hemû layekman derga bo azadî medya wala bikeyn û hemîşe rêge xoşkerbîn bo medyayekî azad û serkewtû dûr le her rêgirî û kot û bendêk, partî her le duway 1991 ewe ke le nêw deselat da buwe çendîn yasay giring û rêgeder be karî medyay azad û dûr le Her şêwazêkî dîktatorî le sayey ew da derçuwe hemûş man şanazî pêwe dekeyn.

Min lêreda depirsim kê ew feza azadey bo medya dirust kird? Eger partî le medya bitirsa buwaye be taybetî le medyay azad çon ew keş û hewaye azadey bo karî medyayî dirust dekird ke rojnamenûs bewperî azadiyewe şit binûsêt û biwarî bo ferahem bikirêt?

Be boçûnî min bûnî medya azad le berjewendî ezmûnî Kurdistane û le berjewendî hemû Kurdêke balam ême basî medyayek dekeyn ke xoy be berpirs bizanê le berdem mesele neteweyî û nîştîmaniyekan da û layenî rast û çewt nîşan bidat reş be reş û sipî be sipî bibînêt û hewlî çareserkirdinî kem û kuriyekan bidat nek îstîxlalkirdinî her rûdawêk û qostinewey û be karhênanî weku mebestêkî siyasî, belam le gel rêzim bo medyay azad û pîrozî medya kesanêk hen dûr û nêzîk le karî rojnamegerî nazanin û xoyan weku lêkolerewe û bîrmend û rojnamenûs nîşan deden be bê reçawkirdinî ew prensîpaney le karî rojnamewanî da heye û her kesêk be hewesî xoy qise dekat tesewirîş dekem biyanuwî tirsî partî le medyay azad qostinewey meselekeye bo meramêkî taybetî dûr le her prensîpêkî yasayî û exlaqî egîna partî le hîç kesêk natirsît.

Bînînî rastiyekan weku xoy

Ta êstaş be arasteyekî helewe hewlî têkdanî hêmnî û aramî Kurdistan dedrêt û hewlî bê û çan botêkdanî rewşî şarî Hewlêr be taybetî dedrê, boye lêre da pêwîste xelkî Kurdistan be hemû pêkhatekaniyewe dan be xo da bigirin û rastiyekan weku xoy bibînin be dûr bûn le her helçûnêkî bê wata ke hizre tawankariyekanî Newşîrwan be ser xelkî bilawî dekenewe.

Lem bareyewe Berpirsî Leqî 10 gutî: Ême hîç katêk înkarîman le bûnî hîç layenêk nekirduwe û hemîşeş rêziman le boçûnî ew xelke girtuwe ke dengiyan be her çi layenêk dawe û naşkirê be şêweyekî wa mamele le gel xelk bikeyn ke hemuwiyan be nefam û nexuwêndewar le qelem bideyn.

Parastinî asayîşî nîştîmanî û neteweyî erkî hemû layekmane û nakirê ew pîroziyew ew erke bo meramî taybetî biqozrêtewe çunke Kurdistan zor lewe gewretire ke bo berjewendî take kes û layenêk basî lêwebikirê.

 
chapkrdn   Share GERANEWE‌